רשימת פרסומים אקדמיים

רשימת פרסומים בעברית:

ספרים:

קריירה פלילית ועבריינות סדרתית, הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן- גוריון

רצח מרובה קורבנות, הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן- גוריון בנגב,  2009.

רצח בנות זוג בישראל, הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן- גוריון בנגב, 2011.

**הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון היא הוצאה אקדמאית הדורשת שיפוט אקדמי של כתבי היד.

פרקים בספרים אקדמיים:

גורמים מרכזיים להתנהגות אנטי חברתית בקרב בני נוער יוצאי אתיופיה בישראל (2012).

    אצל: ויצטום, א. וגריסריו, נ. היבטים חברתיים, תרבותיים וקליניים של עולי אתיופיה

    בישראל, הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן- גוריון: 127-152.

רצח בנות זוג בקרב העדה האתיופית, אצל: ויצטום, א. וגריסריו, נ. (2012). היבטים

    חברתיים, תרבותיים וקליניים של עולי אתיופיה בישראל, הוצאת הספרים של אוניברסיטת

    בן- גוריון: 207-232.

בני נוער עולים בסיכון בישראל, תמונת מצב: היבטים תיאורטיים ומעשיים ,  בתוך: שחורי, מ' וחובב, מ' (2015, התקבל לפרסום), נערים ונערות בסיכון: פגיעות חוסן ותמיכה, הוצאת כרמל.

 

מאמרים בכתבי עת שפיטים:

מודל תיאורטי להסבר עבריינות נוער וסטייה חברתית בקרב יוצאי אתיופיה בישראל,

       מפגש לעבודה חינוכית סוציאלית, גיליון 14 , מרץ 2001 : 25-48

פרויקט חוויה- שילוב בני נוער בסיכון במערכת החינוך, אפשר, גיליון 10, מרץ 2002               

      12-14.

דפוסים של עבירות ועבריינות בקרב בני-נוער יוצאי אתיופיה בישראל, משטרה וחברה,

       גיליון 6, אוגוסט, 2002 : 49-70 .

תפיסת הזהות של בני נוער יוצאי אתיופיה בישראל, מפגש לעבודה חינוכית-  סוציאלית, גיליון      

            18 , דצמבר 2003: 73-97 .

שימוש בחומרים פסיכואקטיביים בקרב בני נוער יוצאי אתיופיה בישראל, משטרה וחברה, 8 : 

           95-126, דצמבר 2004.

אובדנות בקרב בני נוער יוצאי אתיופיה- חקר מקרה, מניתוק לשילוב, מנהל חברה

        ונוער, דצמבר 2005, 13 :79- 105 .

אובדנות בקרב בני נוער נושרים ומנותקים, מניתוק לשילוב, 14: 31-51, מנהל חברה

        ונוער, 2007

גורמי סיכון וגורמי הגנה להתנהגות אובדנית בקרב בני נוער יוצאי אתיופיה, מניתוק

        לשילוב, 15 (2008): 143-169. 

השימוש בחומרים פסיכואקטיביים ועבריינות נלווית בקרב בני נוער יוצאי חבר העמים,  

       מניתוק לשילוב, 15 (2008), מנהל חברה ונוער: 45-84.

משתנים המשפיעים על הפחתת התנהגויות סיכון- מחקר הערכה תכנית סיכויים, מניתוק

                 לשילוב, 16 (2009), מנהל חברה ונוער: 75-98         

רצח מרובה קרבנות- הטיפולוגיה החסרה, משטרה וחברה, 2010, גילון מס' 9.

רצח המוני בישראל, משטרה וחברה, 2010, גיליון מס' 9 .

חשיבותה של חניכה אצל נוער מנותק, מנהל חברה ונוער, מניתוק לשילוב 17: 125-143,

         2012  

שינוי תרבותי, תירבות ורצח נשים בקרב יוצאי אתיופיה בישראל, סוגיות חברתיות בישראל,

     14: 148-173.

מניעת רצדיויזם בקרב בני נוער עולים- בחינת יעילות תכנית "סיכויים", מנהל חברה ונוער: מניתוק לשילוב, 18: 117-150

לוי, מ' ואדלשטיין, א' (2014), פעילותו של המורה לחינוך גופני למניעת נשירה ממערכת החינוך

מנהל חברה ונוער, מניתוק לשילוב, 18: 213-226

פרופילאות של רצח סדרתי (2016), קרימינולוגיה ישראלית (בדפוס),

פרסומים אחרים:

דפוסי שימוש בסמים בקרב בני נוער יוצאי אתיופיה בישראל (פיילוט), 2000-2001 ,

      הרשות למלחמה בסמים, ירושלים (מענק מחקר)

דפוסי שימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים בקרב בני נוער יוצאי אתיופיה בישראל,

     ירושלים: הרשות למלחמה בסמים ומשרד הקליטה, יוני 2003 , (מענק מחקר)

אובדנות בקרב בני נוער יוצאי אתיופיה, ירושלים: המשרד לקליטת העלייה, 2005

     (מענק מחקר).

שימוש בחומרים פסיכואקטיביים ועבריינות נלווית בקרב בני נוער יוצאי חבר העמים,

       ירושלים (2007): הרשות למלחמה בסמים (מענק מחקר).

מחקר הערכה: תכנית "סיכויים" לשילוב מחדש של נוער עובר חוק, ירושלים: עמותת

      ידידים, 2008 (מענק מחקר).

סכינאות בקרב בני נוער, מה אנו יודעים על הנושא, בתוך: גולן, מ. ואורמיאן- רבינו, א.

     (עורכות), סכינאות, אלכוהול ובני נוער, לקט הרצאות מכנס מקצועי ע"ש משפחת ביסן,

     עמותת עלם, 2008

תפיסת תפקיד החונך, בעיני החניכים, בתכנית "סיכויים" לנוער עובר חוק, ירושלים: עמותת

ידידים 2010 (מענק מחקר).

שימוש בחומרים פסיכואקטיביים ועבריינות נלווית בקרב בני נוער יוצאי אתיופיה- מחקר המשך, הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול 2011 , (מענק מחקר). 

התנהגות אנטי חברתית בקרב בני נוער מהגרים, היבטים סוציו- תרבותיים, בין שני עולמות-

התבגרות בני עולים בישראל, לקט הרצאות מהכנס המקצועי השנתי של עמותת עלם

     2011

תרומת תכנית  "סיכויים" במניעת התנהגות מנוגדת לחוק ולשילוב במעגלי חיים נורמטיביים  

בקרב בני נוער עולים בוגרי התכנית- מחקר אורך, ירושלים: עמותת ידידים, 2012 (מענק מחקר).

פרופילאות של רצח סדרתי (2016, בדפוס), קרימינולוגיה ישראלית

סך מענקי המחקר השונים כ-700,000 ₪.

English Publications:

Books

2014, Multiple victim's murders, Contento the Semric

Books Editing

     2012, Edelstein, A. & Dugan, M. (eds.), Migration Matters: Interdisciplinary 

     Perspectives on Pluralism, Inclusion and Citizenship, U.K: Inter-disciplinary 

     Press.

 

Chapters in academic books

  1. 2005, Juvenile delinquency among Ethiopian Jews in Israel, In: Queloz, N., Repond, F.B., Pittet, D., Brossard, R. & Meyer-Bisch, B. (eds.), Youth crime and Juvenile justice, Bern: Stampfi: 221-238.
  2. 2007, Re-Thinking about criminal career, In: Jaishankar, K. (ed.), International perspectives on crime and justice, U.K: Cambridge scholars publishing: 172-193.
  3. 2010, Culture conflict and Suicidal behaviors among Ethiopian youth in Israel, In: Phellas, C. (ed.), Sociological perspectives of health and illness, U.K: Cambridge Scholars publishing: 41-58.
  4. 2011, Intimate partner Femicide (IPF) against Ethiopian women in Israel, In: Soen, D., Shechory, M. & Ben-David, S. (eds.), Minority groups: Coercion, discrimination,Exclusion, deviance and the quest for equality, N.Y: Nova science publishers, Inc: 227-246.
  5. 2013, Intimate Partner Femicide against Ethiopian women in Israel, In: Edelstein, A. & Dugan, M. (eds.), Migration Matters: Interdisciplinary Perspectives on Pluralism, Inclusion and Citizenship, U.K: Inter-disciplinary press: 153-166.
  6. 2013, Intimate partner homicide and sucide, In: Natalie Walthrust Jones

           & Ram Vemuri, Diversity and turbulences in contemporary global              

           migration. U.K: Inter-disciplinary press , ISBN: 978-1-84888-   187-197).  

  1. 7. The main causes of antisocial behaviors among former-Ethiopian youth in    

          Israel, In: Witztum, E. & Grisaru, N. (2014, Eds.), Social, cultural and       

          clinical aspects of Ethiopian immigrants in Israel, Ben Gurion university  

          press: 153-184.

  1. Intimate partner Femicide against Ethiopian women in Israel, In: Witztum,
  2. & Grisaru, N. (2014, Eds.), Social, cultural and clinical aspects of

            Ethiopian immigrants in Israel, Ben Gurion university press: 249-278. 

Articles

   Walsh, S.D., Edelstein, A. & Vota, D. (2012). Suicidal ideation and alcohol

   Use among Ethiopian adolescents in Israel. European Psychologist,

   17 (2): 131-142.

   Edelstein, A. (2013). Culture transition, acculturation and intimate partner

   homicide among the Ethiopian community in Israel, Springer Plus, 2:  338

   Muchtar, O. & Edelstein, A. (2014). Mass media reference to Hit-and-run       

   accidents in Israel: "Moral panic" or "Media hype"? Humanities (JAH)     

  3(1): 128-142

  Edelstein, A. (2014). Re-Thinking the conceptual Definitions of Criminal   

   Career and serial criminality, Trauma, Violence & Abuse.

   Edelstein, A. (2014). Re-Thinking the missing category of serial-mass murder,

   International Journal of Emergency Mental Health, 16 (2): 122-126.

   Edelstein, A. (2016). Serial murder profiling: our contemporary understanding.

   Journal of forensic medicine and legal affairs, 1 (2): 111-

   Edelstein, A. (2016). Intimate partner jealousy and femicide among former  

   Ethiopian in Israel. International journal of offender therapy and comparative 

   Criminology, 1-21.     

למידע נוסף השאירו פרטים

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני
Call