רצח בנות זוג בישראל

ספר זה מגדיר את תופעת רצח בנות זוג ומציג את הקשר בין גורמי סיכון וזרזים...